Privacy en legal disclaimer

 De auteur en haar bedrijf besteden de grootste zorg aan het samenstellen van deze website en coaching-programma's. Door toegang te krijgen tot deze website en programma's, evenals het materiaal of de informatie hierin, verklaart de gebruiker de volgende voorwaarden te hebben gelezen, begrepen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.

De auteur kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden door een persoon of bedrijf voor de informatie op deze website en/of programma's.

Alle informatie op deze website of programma's is alleen voor informatieve doeleinden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op basis van de informatie op de website of programma's, evenals voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie op de website of programma's. Deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving worden gewijzigd.

Om te beginnen moet heel duidelijk worden gesteld dat iriscopie geen therapie is, dus geen genezing, zoals velen vaak denken. Er wordt aangenomen dat functionele en pathologische stoornissen in het menselijk lichaam te herkennen zijn aan abnormale markeringen in de iris, in de vorm van vlekken, lijnen, verkleuringen of een "ontrafeling" van irisvezels.

Iriscopie is een vorm van analyse en stelt geen diagnose of genezing van ziekten. Een analyse kan op zichzelf of in combinatie met andere vormen ondersteunend zijn.

Geen aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ook zullen wij ons inspannen om deze website of programma's permanent beschikbaar te hebben, maar kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website of programma's.

Wij wijzen de gebruiker er uitdrukkelijk op dat bepaalde informatie uit externe bronnen komt. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor contractbreuk, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en speciale schade, evenals voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met toegang tot en gebruik van deze website of cursussen, ongeacht of zij op de hoogte waren van de mogelijkheid (van optreden) van dergelijke schade.

Gelinkte internetwebsites

De gebruiker wordt erop gewezen dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of waarnaar wordt verwezen door ons niet wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie en/of inhoud van eventuele internetwebsites die aan deze website zijn gekoppeld. Een link naar een andere website is uitsluitend voor het gemak van de gebruiker.

Toegang tot en gebruik van andere internetwebsites die aan deze website zijn gekoppeld, is op eigen risico; Wij aanvaarden ter zake geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. We behouden ons het recht voor om op elk moment een link of informatie op deze website of cursussen te wijzigen of te verwijderen.

Webshop

De webshop houdt zich aan alle wettelijke bepalingen voor aan- en verkoop.

Deze site is geen vervanging voor een gekwalificeerde arts of therapeut. Detox your Eyes raadt u altijd aan om bij gezondheidsklachten een gediplomeerde (natuurgeneeskundige) arts of therapeut te raadplegen. De adviezen op deze website zijn geen vervanging voor medisch advies, vervanging voor medicijnen, het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn slechts suggesties die kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem voordat u de adviezen op deze website toepast contact op met uw huisarts/specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het nemen van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Gebruik altijd uw eigen gezond verstand en eventueel een second opinion voordat u veranderingen aanbrengt in uw dieet en/of manier van leven. Het toepassen van de adviezen op deze website is geheel op eigen risico. Inge Balazs en/of Detox your Eyes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen op deze website en/of cursussen.

Deze producten zijn niet bedoeld om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Het omvat niet het diagnosticeren, behandelen of voorschrijven van remedies voor de behandeling van ziekten.

Opslag van informatie informatie die u ons verstrekt, zorgt ervoor dat we uw bestelling kunnen voltooien en dat deze kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Beheer van onze site - ervoor zorgen dat u uw bestelling ontvangt. We kunnen bepaalde bedrijven opdracht geven om namens ons deze service te onderhouden en te garanderen. Dit kan inhouden dat bezorgbedrijven of betalingsbeheerders uw creditcard- of bankpasbetaling verwerken. Dergelijke bedrijven hebben toegang tot uw persoonlijke informatie in combinatie met het uitvoeren van de vereiste functie, en mogen de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.
  • Klantenservice - om ervoor te zorgen dat we uw vragen kunnen beantwoorden, informatie over uw bestelling kunnen verstrekken en u op de hoogte kunnen houden van de status van uw bestelling.
  • Exclusieve direct marketing - om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten die wij leveren. We geven geen informatie door aan een ander bedrijf, maar selecteer. Elke nieuwsbrief geeft u de mogelijkheid om van onze mailinglijst te worden verwijderd. Detoxyoureyes.be staat niet toe dat haar eigen computers of netwerk worden gebruikt om ongevraagde informatie- of reclamemails naar haar gebruikers te verspreiden. Het is verboden om een ​​verbinding of gehoste server van Detoxyoureyes.be te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde elektronische berichten te verzenden, om antwoorden op ongevraagde berichten te ontvangen, of om een ​​buitensporig aantal berichten te sturen naar nieuwsgroepen waarvan de titel of het onderwerp niets te maken heeft met de titel van het discussieforum of die als beledigend of beledigend kan worden opgevat, of die het imago van Detoxyoureyes.be schaadt. Detoxyoureyes.be behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of directory niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd. 

 Beveiliging en verwerking

- de nieuwste coderingstechnologie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle transactie-informatie volgens de hoogste standaard wordt beschermd.

Beveiligde informatie omvat:

- uw persoonlijke contactgegevens

- creditcard- of bankpasgegevens

- eventuele andere namen en adressen die door u zijn verstrekt wanneer u ons vraagt ​​om op een ander adres of een andere persoon te leveren

- aankoopgeschiedenis

Wij verwerken alle betalingen via Paypal /Mollie/Strip/Shopify pay. Ze voldoen aan de strengste niveaus van fraude screening, zodat klantgegevens veilig blijven tijdens de transactie.

Cookies

Detox your eyes respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de Belgische wet van 11 december 1998 tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt door ons verkregen of door u bekend gemaakt of verzameld door het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden met stukjes informatie die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en navigatie gemakkelijker, sneller en efficiënter te maken en om de site te personaliseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet worden gelezen door een andere website dan degene die ze heeft gemaakt. De meeste browsers zijn zo geconfigureerd dat u cookies kunt accepteren of weigeren en ook kunt aangeven wanneer een cookie wordt gebruikt. Het weigeren van het gebruik van cookies kan een optimale sitenavigatie belemmeren. U zult technische problemen ondervinden bij het gebruik van onze website als u cookies heeft uitgeschakeld. Wij gebruiken cookies om u in te loggen en het winkelwagentje te onderhouden tijdens uw bezoek aan onze online winkel.

Onze cookies kunnen geen creditcard- of betalingsgegevens onthouden.

We gebruiken geen tracking- of gegevensverzamelingsmechanisme door het gebruik van cookies.

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid van Detox Your Eyes. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de meest recente versie.